Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 09:15

Tổng Quan

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng. Bệnh viện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác có nhu cầu; chỉ đạo tuyến về Phục hồi chức năng và chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về Phục hồi chức năng.

  1. Lịch sử hình thành.

- Năm 1980: Quyết định số 12/TCUB  ngày 01/04/1980 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Viện Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng.

- Năm 1990: Quyết định số 238/ QĐ/UB – TC ngày 21 tháng 03 năm 1990 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em dị tật Lâm Đồng.

  1. Sát nhập.

- Năm 2000: Quyết định số 01/2000/QĐ – UB ngày 12 tháng 01 năm 2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.

  1. Đổi tên.

- Năm 2014: Quyết định số 2448/QĐ – UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.

- Từ năm 2014 - Nay: Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng không ngừng đầu tư các trang thiết bị mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện đã và đang trở thành một địa chỉ uy tín với bệnh nhân trong tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh lân cận.

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Lâm Đồng