Thứ ba, 14 Tháng 11 2023 02:14

Hợp đồng - Quyết định phân công hướng dẫn thực hành cấp CCHN Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

HỢP ĐỒNG THỰC HÀNH

195 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Thị Huế

262 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Lê Mỹ Linh

242 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Đặng Văn Quang

269 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Ngọc Lan Hương

282 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Lưu Thị Kiều Oanh

275 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Huy Phương

281 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Bùi Thị Bích Vân

356 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Hồ Thị Hoàng Anh

536 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Trần Lê Khôi

313 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Trần Hồng Nhung

314 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Lâm Quế Anh

397 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh -Nông Thị Đào

396 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Văn Khánh

631 Hợp đồng thực hành (Lê Công Hai)

667 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Đoàn Đăng Khoa

792 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Trịnh Thị Thu Như

20 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Trần Thế Minh Trí

57 Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành - Trần Lê Khôi

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

34. Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành - Nguyễn Hoàng Oanh

88 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Lê Mỹ Linh

98 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Bùi Thị Bích Vân

109 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Lâm Quế Anh

90 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Ngọc Lan Hương

91 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Huy Phương

50 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Thị Huế

85 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Đặng Văn Quang

99 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Lưu Thị Kiều Oanh

108 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Trần Hồng Nhung

122 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Hồ Thị Hoàng Anh

132 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nông Thị Đào

181 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Phạm Ngọc Duy

131 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Văn Khánh

166 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Vũ Văn Hài

209 Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành (Lê Công Hai)

200 QĐ về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Dương Đình Dũng

191 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Trọng Thức

224 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Đoàn Đăng Khoa

245 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Văn Đại

264 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - K'Rèn

271 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Trịnh Thị Thu Như

02 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Đoàn Thị Ngọc Ánh

03 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Trần Thế Minh Trí-Signed

 66 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Trần Ngọc Mạnh

 65 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Hoàng Trọng Nghĩa

Read 248 times Last modified on Thứ ba, 09 Tháng 4 2024 07:07

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Lâm Đồng