Thứ sáu, 03 Tháng 5 2024 03:48

Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài chính y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng